magnify
Home Contact

Contact

Adres

Stichting Restless Legs
Postbus 258
3800 AG
Amersfoort

E-mailadres

Voor zakelijke vragen kunt u gebruik kunt maken van ons e-mailadres: rls@ondersteuningsburo.nl

Leden- en Financiële administratie

U kunt via e-mail vragen stellen over alle zaken betreffende uw lidmaatschap/donateurschap. U kunt de formulieren gebruiken in de rubriek Mijn RLS.

E-mailcontact over de aandoening

U kunt middels e-mail vragen stellen over RLS aan onze ervaringsdeskundige.Vragen omtrent lidmaatschap en dergelijke, zie Leden- en Financiële administratie.

Telefonisch spreekuur

U kunt ons telefonisch bereiken via ons telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van 19.00-20.00 uur telefoonnummer: 0900 7574636 (0900 rlsinfo) extra kosten 1 cent per minuut. Is het nummer in gesprek, of wordt er niet opgenomen, dan kunt u uw telefoonnummer inspreken en wordt u teruggebeld door één van onze vrijwilligers. Ook hier kunt u alleen maar vragen stellen over de aandoening RLS

De Nachtwacht

U kunt via e-mail vragen stellen aan de redactie van De Nachtwacht

Het Forum

Als u zich heeft geregistreerd en u bent ingelogd, dan heeft u toegang tot het Forum.

Ledencontact

Leden/donateurs van de Stichting Restless Legs hebben de mogelijkheid om middels e-mail en/of telefoon met elkaar contact te zoeken.
U krijgt toegang tot het ledencontact als u geregistreerd bent op de website én uw lidmaatschap van de Stichting Restless Legs bevestigd is door de administrateur.
Daartoe kunt u een e-mail sturen naar de
webbeheerder waarin u vermeldt wat uw (gebruikers)naam is en welke postcode u heeft.

Bestuursleden en hun e-mailadres

Voorzitter a.i.: Peter Reijngoud
Vice-voorzitter: Joke Jaarsma
Secretaris: Harry Hartemink
Penningmeester: Henk Waumans
Voorlichting:
Landelijke contacten: Marjan Beijer

Kamer van Koophandel

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 11045401

Bankrekeningnummer

Ons bankrekeningnummer is NL53ABNA0538837128 ten name van de Stichting Restless Legs