magnify

Informatie

Wij bieden u verschillende mogelijkheden om informatie te verkrijgen:

  • De brochures. U kunt alle brochures downloaden en daarna lezen en/of afdrukken.
  • Onze telefonische helpdesk op weekdagen van 7 uur ’s avonds tot 8 uur ’s avonds. Telefoonnummer: 0900 7574636 (1 cent per minuut).
  • Onze ervaringsdeskundige (contact middels E-mail).
  • De documentaire, waarin wordt uitlegd wat RLS is én wat er aan te doen is. Enkele patiënten vertellen wat RLS voor hen betekent en hoe het hun leven beïnvloedt.  Als U € 5 overmaakt op bankrekening NL53ABNA0538837128 ten name van de Stichting Restless Legs onder vermelding van dvd-RLS én het adres waarop U de dvd wilt ontvangen, dan krijgt U deze per omgaande thuis. Wilt u na betaling van € 5 voor de documentaire lid worden, dan krijgt u € 5 korting op het lidmaatschapsbedrag. Leden/donateurs ontvangen de documentaire gratis!