magnify

Home pagina

 Welkom op onze site, zoek hier de informatie die u nodig heeft.

Blijft u met vragen zitten, neem dan contact met ons op!

Mail onze ervaringsdeskundige

Bel onze helpdesk: 0900 7574636, iedere weekdag van 19:00-20:00 (extra kosten: 1 cent per minuut)

Heb ik RLS?1. Moet u uw armen en/of benen bewegen door uiterst onaangename gevoelens in deze ledematen ( jeuk, kriebel, pijn)?

2. Begint het in rust, vaak ’s avonds als u zit, of als u in bed ligt?

3. Verminderen de vervelende gevoelens door te bewegen?

4. Komen de gevoelens soms weer terug als u ophoudt met bewegen?

Vier vragen beantwoord met ja: u heeft hoogstwaarschijnlijk RLS

Drie vragen beantwoord met ja: u heeft waarschijnlijk RLS

Twee vragen beantwoord met ja: u heeft waarschijnlijk géén RLS

Eén vraag beantwoord met ja: u heeft hoogstwaarschijnlijk géén RLS

Regionale bijeenkomst in Zuidlaren op zaterdag 30 september

Kijk!

Geaccrediteerde Slaapcentra


Geaccrediteerde Slaapcentra

De RLS video van Joke Jaarsma voor het EFNA youtube kanaal

Kijk!

Europees onderzoek naar meldingen bijwerkingen medicijnen

Please use the link to the survey on adverse drug reaction reporting (side effects) and additional monitoring.

RLS tijdens de zwangerschap. Een online enquête. Lees verder

Doel van deze online enquête is informatie te verzamelen van vrouwen die gedurende een huidige of vorige zwangerschap aan RLS leden. Dit helpt ons te werken aan een mogelijke behandeling die de symptomen vermindert en de kwaliteit van leven tijdens en na de zwangerschap verbetert. RLS treft zo’n één op de drie zwangere vrouwen in de Westerse wereld, en heeft een negatieve invloed op de slaap en de kwaliteit van leven. Er lijkt een verband te bestaan met postnatale depressie.

Uw deelname is op vrijwillige basis en anoniem.

De gegevens uit deze studie zullen worden gerapporteerd, verspreid en beschikbaar gesteld aan de deelnemers via de website van de Stichting RLS en via facebook. Het ligt in de bedoeling dat later een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift zal worden gepubliceerd, maar de eerste gegevens zullen aan de deelnemers aan deze studie worden bekend gemaakt.

Om deel te nemen aan deze anonieme enquête, klik hier:

Geactualiseerde editie van Leven met het RLS Syndroom is verschenen

De tweede editie van “Leven met het RLS Syndroom” is verschenen. Zie onder de rubriek Nieuws.

Hoe komt u aan uw informatie?

Wij bieden u een aantal mogelijkheden om de informatie te vergaren:
  • korte video fragmenten uit onze documentaire, een informatiepakket, brochures, een ledenblad
  • een forum, ledencontact in een beveiligde omgeving
  • regionale bijeenkomsten
  • telefonische hulplijn, zie Contact/Telefonisch spreekuur
  • e-mailcontact met onze ervaringsdeskundige (zie ook de rubriek “Contact”) en
  • diverse verwijzingen naar andere informatiebronnen.
  • Als u zich registreert, heeft u ook toegang tot het ledenforum.
  • Als lid/donateur krijgt u nog een aantal extra mogelijkheden. Wilt u gebruik maken van Ledencontact, dan kunt u dat aanvragen bij de webbeheerder onder vermelding van uw naam, postcode en huisnummer.
  • Bezoekt u deze website in uw hoedanigheid als (para)medicus, dan vindt u relevante informatie onder de rubriek “Artsen info”. Deze rubriek wordt geleidelijk gevuld met wetenschappelijke artikelen over RLS.